Kvinnans avtäckta hår under böneutropet

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/202)

Fråga: Är det förbjudet för en kvinna att ha avtäckt hår medan böneutropet lyder och ingen annan än hennes närmsta, manliga anhöriga och kvinnor ser henne? Stämmer det att änglar förbannar henne under den tiden?

Svar: Det stämmer inte. Kvinnan får visst avtäcka håret medan böneutroparen kallar till bön, bara inga främmande män ser henne. Men om hon vill be måste hon täcka hela kroppen frånsett ansiktet. Många lärde låter henne visa händerna också. Det är dock säkrast att täcka händerna. Skulle det finnas främmande män i hennes närvaro måste hon täcka ansiktet. Ingen annan än hennes make och närmsta, manliga anhöriga får se hennes ansikte.