Kvinnans arbete tillsammans med män

Publicerad: 2007-01-24
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fatâwâ ´Ulamâ’ al-Balad al-Harâm, sid. 532

 

Fråga: Är det tillåtet för kvinnan att arbeta på kontor om det är inom religions- och välgörenhetsbranschen?

Svar: En kvinnas arbete på ett kontor består uteslutande av följande två fall:

Den första: Att det finns särskilda kontor för kvinnor som t ex i flickskolor och liknande i vilka endast kvinnor finns. Om kvinnas arbete är i en sådan omgivning, är hennes arbete ofarligt.

Den andra: Om det är ett kontor i vilket både män och kvinnor finns, är det inte tillåtet för kvinnan att arbeta med ett arbete i vilken mannen bidrar och medverkar samtidigt som de är på en och samma plats. Detta beror på de prövningar som äger rum när män och kvinnor beblandas.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade sitt samfund för att sättas på prövning av kvinnor och han sade att det är det skadligaste han lämnar för samfundets män. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) manade kvinnorna att vara så långt borta från männen som möjligt även på platser där dyrkan förekommer. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””De bästa raderna för kvinnorna är de sista och de värsta är de första.””

De första är värst eftersom det är närmast männen medan de sista är de bästa eftersom de är längre bort från männen. Detta är ett klart och tydligt bevis för att åsikten i Sharî´ah är att kvinnan ska hålla sig borta från att beblandas med männen. Den som reflekterar över olika nationers situation inser att det innebär en enorm prövning då kvinnor beblandas med män, som de fortfarande lider av, men inte kan göra sig kvitt, nu när problemet
är så utbrett.