Kvinnans ansikte får synas men bör täckas

332 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Vi bad Fadjr med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i våra ytterplagg. När vi var klara kunde våra ansikten inte kännas igen.”

Rapporterad av Abû Ya´lâ i ”al-Musnad”1. Berättarkedjan är autentisk. Dess män är Muslims bortsett från Ibrâhîm bin al-Hadjdjâdj.

Hadîthen nämns hos al-Bukhârî och Muslim frånsett ordet ”ansikten”. Således tog jag med det. Det är ett klargörande tillägg. I och med att det inte motsäger rapporteringen i al-Bukhârî och Muslim så är det accepterat.

Det bevisar att kvinnans ansikte får synas. Det finns många bevis för det. Men fastän det får synas så är det bättre och frommare att täcka det och framför allt om det är vackert.

Om ansiktet däremot är förskönat så är det obligatoriskt att täcka det. Det råder inga delade åsikter om det.

11/214.