Kvinnan vill ha en dugligare man

Publicerad: 2010-10-07
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (12)

 

Fråga: En yngling har friat till mig. Han slår vakt om bönen och har en godkänd religiositet. Jag vill dock ha en person som har en fullkomligare religiositet och ett fullkomligare intellekt. Är det tillåtet för mig att vägra honom?

Svar: En människa bör inte gå miste om en chans när hon väl får den. Om friaren har en bra karaktär och religion, skall man inte gå miste om honom i hopp om att få en bättre och lämpligare man. Måhända det inte kommer någon som är bättre och lämpligare. Detta gäller i synnerhet om kvinnan kommer upp i åldern. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att man skall gifta bort kvinnan till friaren vars religion och karaktär som de behagas av. Om friaren har en berömvärd religion och karaktär, skall hon gifta sig. Hon skall inte vänta på något som hon är osäker på.