Kvinnan tvingas arbeta med män

Publicerad: 2010-12-03
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: https://www.binbaz.org.sa/mat/17220

 

Fråga: Jag har på mig en fullständig islamisk klädsel och lov och pris tillkommer Allâh. Min familj är i ett stort behov av bistånd till hushållsutgifter. Vi är en familj på tolv familjemedlemmar. Jag arbetar på en arbetsplats på vilken män och kvinnor är blandade. Däremot är den egentliga arbetsplatsen tom på denna blandning. Är min handling korrekt med tanke på att jag är nödställd?

Svar: Om du arbetar på en plats med kvinnor och inga män eller om du är ensam i ett säkert rum, är ingen skada skedd. Det är dock inte tillåtet att arbeta med män. Det finns en stor fara med att arbeta tillsammans med män. Det är nämligen inte tillåtet för dig på grund av den stora fara och prövning som handlingen består av.

Detsamma gäller studier. Det är inte tillåtet för en tjej att sitta på en bänk med killar och i ett och samma klassrum på grund av den väldiga prövningen och det stora fördärvet som handlingen består av.

Om du är ensam i ett säkert rum, är ingen skada skedd ehuru det skulle finnas män i byggnaden.