Kvinnan tvättar händerna och går ut

Publicerad: 2010-12-05
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (814)

 

Fråga: Är det tillåtet för kvinnan att tvätta kläder eller sina händer med parfymerat tvättmedel eller parfymerad tvål och gå ut bland främmande män?

Svar: Nej, det är inte tillåtet om man kan känna doften.

Fråga: Har det samma dom som parfym?

Svar: Ja.