Kvinnan tar med sig barnen till moskén

Publicerad: 2010-07-08
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (2/249)

 

Fråga: Vad är domen för att kvinnan tar med sig barnen till moskén?

Svar: Frågan består av ett detaljerat svar. Om barnen är sju år och äldre, tas de med till moskén för att öva på bönen och uppfostras med den. Deras frivilliga bön är likaså korrekt.

Om de är yngre än sju år, tas de inte till moskén. Det enda undantaget är i fall det är garanterat att de inte kommer att besvära de bedjande, störa i moskén eller smutsa ned den samtidigt som hon måste ta med dem. Exempel på ett sådant fall är att hon inte vågar lämna dem ensamma i hemmet.