Kvinnan tar halva mannens egendom i samband med skilsmässa

Fråga: I vårt land får en kvinna i samband med skilsmässa halva mannens egendom. Är det tillåtet enligt Sharî´ah för en muslimsk kvinna att ta den?

Svar: Nej. Det är inte tillåtet. Hon får inte ta hans egendom om han inte ger bort den med nöje. Om han ger henne med nöje är det okej. Det är otillåtet och orättvist att hon tar halva hans egendom utmed de otrognas religion och lag:

”Ert blod, era egendomar och er heder är förbjudna för er såsom denna dag i denna månad i denna stad.”

Det är alltså inte tillåtet.