Kvinnan som ofta besöker sina släktingar och väninnor

Publicerad: 2010-07-03
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Din al-Albânî
Källa: Kassettbandet ”As’ilat-un-Nisâ’”

 

Fråga: Allâh (ta´âlâ) säger till kvinnorna:

”Och stanna i ert hem.”1

Anses kvinnan som ofta går ut för att bevara släktbanden, särskilt med tanke på att hennes släktingar är många, och besöka väninnor och grannar motstrida denna vers?

Svar: Om hennes utgång är utmed den föregående versen:

”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg.”2

Om denna kvinna går ut för att besöka sina släktingar och har på sig sin Djilbâb utmed Sharî´ahn och tar hänsyn till en annan sak som jag anser inte utförs av religiösa kvinnor trots att det finns en klar och tydlig vers om det, nämligen:

”Låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen.”3

Denna vers befaller någonting som inte befalls i den första versen. Den första versen befaller att hon tar på sig ett ytterplagg som täcker hela kroppen. Den andra versen befaller att hon tar på sig slöja som hon täcker huvudet, barmen och halsen med. Att handla utmed båda verserna fordrar att hon lämnar hemmet med ett ytterplagg och en slöja. Om hon då går ut för att besöka sina släktingar, så är det tillåtet förutsatt att hon inte låter hushållet lida eller försummar att tjäna sin make och uppfostra sina barn. Om dessa villkor uppfylls, får hon gå ut. Ty versen ”Och stanna i ert hem” betyder att man inte skall gå ut och ta liknelsen av männen som går ut vid minsta lilla anledning. Det rapporterats i al-Bukhârîs ”as-Sahîh” att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till sina hustrur, de Troendes mödrar:

”Allâh har tillåtit er att gå ut vid era behov.”

Det råder inga tvivel om att det hör till Sharî´ah-baserade behov att besöka sina släktingar. Versen betyder alltså att kvinnan inte skall gå ut hela tiden till marknader och gator och nöjesparker och parker på samma sätt som männen gör.

Fråga: Får hon träffa sina väninnor och kvinnliga grannar?

Svar: Ja, om det sker ibland och inte alltid.

1 33:33

2 33:59

3 24:31