Kvinnan som fördömer synder och orätt

Publicerad: 2010-07-03
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Referens: https://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=317034

 

Fråga: Är det tillåtet för mig som kvinna att tala med en man och råda honom om jag ser honom handla felaktigt. Exempel på ett sådant beteende är att han kastar fimpar och servetter mitt på gatan.

Svar: Råd till muslimerna, påbud av gott och förbud av ont är föreskrivet för män och kvinnor. Allâh (ta’âlâ) sade:

”Men de troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjudet det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmosan och de lyder Allâh och Hans sändebud. Dem skall Allâh visa barmhärtighet. Allâh är allsmäktig, vis.”1

Dessutom sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den av er som ser något dåligt skall ändra det med handen. Om han inte klarar av det, får han göra det med tungan. Om han inte klarar av det, får han göra det med hjärtat – och det hör till den svagaste tron.”

Rapporterad av Muslim i hans ”as-Sahîh”.

Om du ser orätt och det inte finns någon annan som kan fördöma det, så skall du fördöma det på ett fint sätt med kyskhet och anständig klädsel. Må Allâh vägleda alla.

1 9:71