Kvinnan som arbetar med män förlorar sin blyghet

Den tredje nackdelen av att kvinnan arbetar med män är ännu värre, nämligen att hon förlorar sin dygd och blyghet. När kvinnan lämnar sitt hem och blandas med män sjunker hennes blyghet och vaksamhet så att hon blir van vid det. Till sist känner hon inte av något. Hon kommer inte att bry sig längre i fall det påverkar hennes heder eller inte. Ty hon arbetar hela tiden med män och har en ständig kontakt med män. Det tar bort hennes vaksamhet.

Skulle hon däremot ära sig själv och skydda sig själv, förblir vaksamheten och blygheten i hennes hjärta till skillnad från motsatsen.

Detta är vad som har hänt i det västerländska samhället och det österländska samhället som har tagit efter det västerländska. Till och med väst och öst klagar i dag.

Kvinnorna har gått förlorade. Familjerna har gått förlorade. Familjerna har splittrats för att de körde ut kvinnan från hennes egentliga arbete till ett obehörigt arbete. De har motsatt sig den universella ordningen som Allâh har skapat varje skapelse till:

إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

”Allâh förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag; och om det är Allâh vilja att ett folk drabbas av olyckor kan ingen avvärja det och ingen utom Allâh kan hjälpa dem.”1

Om människorna ändrar på sig, ändrar Allâh på dem. Dagens västerländska kvinna lider och besväras av sin situation. Det gör även den österländska kvinnan som har tagit efter den västerländska. De har börjat lida och besväras av sina situationer. Måhända många begår självmord. Det är just vad djävlarna vill. Så blir kvinnans tillstånd om hon ändrar på sitt egentliga och lämpliga tillstånd.

113:11