Kvinnan smakar på maten under fastan

Fråga: Vad är domen för att kvinnan smakar på maten med tungspetsen för att veta vilka ingredienser och kryddor som saknas?

Svar: Det är – om Allâh vill – okej. Det går inte ned till halsen.