Kvinnan skall vara med sin sista make

1281 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kvinnan skall vara med sin sista make.”

Rapporterad av Abû ´Alî al-Harrânî al-Qushayrî i ”Târikh Raqqah”1 som sade:

al-´Abbâs bin Sâlih bin Musâfir al-Harrânî berättade för oss: Abû ´Abdillâh Ismâ´îl bin ´Abdillâh bin Khâlid as-Sukkarî berättade för oss: Abûl-Malîh berättade för oss, från Maymûn bin Mahrân som sade:

”Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anh) friade till Umm-ud-Dardâ’ som vägrade gifta sig med honom och sade: ”Jag hörde Abûd-Dardâ’ säga: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kvinnan hamnar hos sin sista make” eller ”Kvinnan skall vara med sin sista make.”

Jag vill inte ha någon istället för Abûd-Dardâ’.”

Männen i berättarkedjan är pålitliga och kända bortsett från al-´Abbâs bin Sâlih. Jag har fortfarande inte hittat hans biografi. Det får hänvisas till ”al-Djarh wat-Ta´dîl”2

I helhet är hadîthen, via alla dess berättarkedjor, stark och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord är autentiska.

12/39/3.

2Jag hänvisade även dit utan att hitta något. Ibn Hibbân nämner honom i ”ath-Thiqât” (8/514).