Kvinnan skall studera i sitt hem

Fråga: En kvinna föredrar att vara hemma och låter bli att gå till moskén. En annan kvinna går till moskén för att söka kunskap. Vem av dem är bättre?

Svar: Kvinnan som stannar hemma och studerar i sitt hem är bättre. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hindra inte Allâhs slavinnor från Allâhs moskéer. Deras hem är dock bättre för dem.”