Kvinnan skall stå i mitten av raden när hon leder kvinnorna i bönen

När en kvinna leder andra kvinnor i bönen, står hon i mitten bland dem. Vi känner inte till att det finns någon meningsskiljaktighet inom det bland dem som säger att hon skall leda dem i bönen. Likaså är det rekommenderat att hon skall täcka sig. Därför är det inte rekommenderat för henne att sticka ut. Att hon är i mitten av raden täcker henne bättre i och med att hon täcker sig med dem som står bredvid henne. På så sätt är det rekommenderat för henne på samma sätt som det är rekommenderat för den nakne.

Om hon skulle be framför dem, finns det en chans att bönen är korrekt då platsen är en position i helhet och därför männens position. Det finns också en risk att den inte är korrekt då hon inte har stått på sin position och på sätt liknat mannen som inte står på sin position.