Kvinnan skall referera till sin månadsperiod vid tvetydigheter

al-Bukhârî sade

228 – Muhammad berättade för oss: Abû Mu´âwiyah berättade för oss: Hishâm bin ´Urwah berättade för oss, från sin fader, från ´Â’ishah som sade:

”Fâtimah bint Abî Hubaysh kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Jag är en kvinna som har blödningar och blir inte ren. Skall jag sluta be?” Han sade: ”Nej. Det är en ven och ingen menstruation. När din månadsperiod kommer skall du sluta be. När din månadsperiod är över skall du tvätta bort ditt blod och be därefter.”

Utmed detta har den vana kvinnan en känd månadsperiod som hon refererar till. Det är tvivelsutan bekvämare för kvinnan.

Vissa lärda säger att hon skall hänvisa till skillnaden. Menstruationsblodet har drag som skiljer sig från ett vanligt blod; det är mörkt, tjockt och stinker. Blodet från venen är inte sådant.

Den kända åsikten hos Hanâbilah (rahimahumullâh) är dock att hon tar hänsyn till sin månadsperiod först och främst.

Om hon saknar en månadsperiod på så sätt sätt att hon fick sin blödning i samband med det första menstruationsblodet, hänvisar hon till skillnaden.

Detsamma skall hon göra om hon har en månadsperiod men glömmer bort när den infaller; även här hänvisar hon till skillnaden.

Om hon varken ser skillnad eller har en månadsperiod, hänvisar hon antingen till de flesta kvinnornas månadsperiod eller också till sina flesta kvinnors månadsperiod. De flesta kvinnornas månadsperiod är sex eller sju dagar. Men om hennes kvinnor, det vill säga anhöriga, har en månadsperiod som varar i nio dagar, så skall även hon betrakta sin månadsperiod så länge.

Om hon saknar anhöriga eller om hennes anhörigas månadsperioder varierar, hänvisar hon till de flesta kvinnornas månadsperiod.

Härmed har vi en meningsskiljaktighet; skall hon ta hänsyn till skillnaden eller månadsperioden? Hon skall ta hänsyn till månadsperioden därför att den varierar mindre. Skillnaderna kan variera beroende på miljön. Ibland är blodet mörkt under en eller två dagar, sedan blir det ljust under en dag, sedan blir det mörkt, därefter ljust – detta förvirrar henne. Men om vi säger att hon skall referera till månadsperioden upphör problemet.