Kvinnan skall lyda mannen inom allt lovligt

Hanbal sade:

”Jag hörde Abû ´Abdillâh [Ahmad bin Hanbal] bli frågad om den fastande kvinnan som förhindras av maken och i fall hon skall fasta. Han svarade: ”Hon skall inte fasta. Hon skall inte ens intala sig att be eller fasta utan hans tillstånd. Hon får dock göra det obligatoriska. Annars skall hon inte fasta utan hans tillstånd. Hon skall lyda honom.”

Hanbal citerade liknande citat:

”Hon skall lyda honom inom allt lovligt som han befaller henne.”