Kvinnan skall inte ropa till bön

Fråga: Är det lagstiftat för kvinnorna att läsa Adhân och Iqâmah, vare sig de är hemma och ber ensamma eller på resande fot, ensamma eller i grupp?

Svar: Det är varken lagstiftat för kvinnorna att läsa Adhân eller Iqâmah, vare sig de är hemma i sina hemorter eller på resande fot. Adhân och Iqâmah är enbart för männen. Detta är vad autentiska hadîther från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyder på.