Kvinnan skall inte prata högt utomhus

Fråga: Min make befaller mig att täcka mig och inte prata högt i främmande mäns närvaro. Gör han rätt?

Svar: Ja. Det är obligatoriskt att täcka sig. Han påbjuder det goda när han befaller dig att täcka dig. Detsamma gäller att onödigt prata högt i främmande mäns närvaro. Det är inte tillåtet eftersom kvinnans röst är oftast prövande.