Kvinnan skall inte höja rösten i främmande mäns närvaro

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/1715

 

Fråga: Jag är gift. Min man är ständigt på mig om att täcka mig och inte höja rösten i mäns närvaro. Är det som han gör korrekt?

Svar: Ja. Det är obligatoriskt att täcka sig. Att han befaller dig att täcka dig hör till att påbjuda det korrekta. Detsamma gäller att höja rösten i främmande mäns närvaro utan behov. Det är inte tillåtet. Oftast är kvinnans röst prövande.