Kvinnan skall gifta sig med en vacker man

Det är rekommenderat för fadern som skall gifta bort sin dotter att han hittar en fin och vacker make till henne. En kvinna vill ha det mannen vill ha. az-Zubayr bin al-´Awâm (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Ni gifter borta era döttrar till fula och motbjudande män. De vill sannerligen ha det ni vill ha.”1

´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

“Gift inte bort kvinnan till den fule och motbjudande mannen. De önskar sig det ni önskar er själva.”

1 ´Abdur-Razzâq i ”al-Musannaf” (10339).