Kvinnan skall endast lämna hemmet vid behov

Publicerad: 2013-01-26
Författare: ´Allâmah Bakr bin ´Abdillâh Abû Zayd
Källa: Hirâsat-ul-Fadhîlah, sid. 36-37

 

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

”Och stanna i ert hem.”1

Det innebär att kvinnorna skall dölja sina kroppar från de främmande männen genom att stanna i sina hem. Detta är Allâhs befallning till de troendes mödrar att stanna i sina hem. De troende kvinnorna är underordnade denna föreskrift. I hemmen har kvinnorna sin livsuppgift. De skall endast lämna dem vid nödfall eller behov. Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kvinnan är en blygd. När hon går ut följer Satan efter henne med blicken. Hon är närmast sin Herres barmhärtighet när hon är i sitt hem.”

Rapporterad av at-Tirmidhî och Ibn Hibbân.

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”En kvinna måste bevaras och skyddas på ett sätt som inte gäller mannen. Därför är det just hon som är ålagd att täcka sig och låta bli att visa sina skönheter och kalla till sig uppmärksamhet. Till skillnad från männen är det kvinnorna som är ålagda att dölja sig med klädsel och vistelsen i hemmen. När de visar sig, prövar de männen och det är männen som ansvarar för kvinnorna.”2

1 33:33

2 al-Fatâwâ (15/297).