Kvinnan sätter villkor att få gå utomhus

Fråga: När jag gifte mig satte kvinnans familj kravet att jag skulle låta henne gå ut på utflykt med sin broder. Jag gick med på kravet. Efter giftermålet märkte jag att det är bättre att hon inte går varpå jag inte lät henne gå. Då fick jag höra att jag har syndat och att muslimerna lever upp till sina krav…

Svar: Deras giltiga krav, ja. Det där kravet är inte giltigt. Muslimerna skall leva upp till sina giltiga krav. Men som hadîthen säger i slutet:

”… förutom villkoret som tillåter det förbjudna och förbjuder det tillåtna.”

Detta krav tillåter ju det förbjudna; studier utomhus, kvinnans utgång ur huset och så vidare.