Kvinnan riskerar skilsmässa för vallfärden

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (603)

 

Frågeställare: Kvinnan vill vallfärda medan mannen nekar henne det och det finns risk för skilsmässa.

al-Albânî: Vad är frågan? I fall hon skall vallfärda utan Mahram eller med Mahram utan makens samtycke?

Frågeställare: Bådadera.

al-Albânî: Hon får inte vallfärda utan Mahram. Hon måste emellertid vallfärda med en Mahram även om hennes make inte tillåter henne att vallfärda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns ingen lydnad inom det som innebär olydnad mot Skaparen.”

Hennes vallfärd utan Mahram motstrider hadîthen:

“Det är inte tillåtet för en kvinna som tror på Allâh och den Sista dagen att resa ett dygn utan Mahram.”

Om hon har tillgång till en Mahram och lyder maken, motstrider hon hadîthen:

”Det finns ingen lydnad inom det som innebär olydnad mot Skaparen.”