Kvinnan och makens livförsäkring

Fråga: Efter att maken hade dött, fick kvinnan pengar från hans livsförsäkring. Får hon ta emot dessa pengar med tanke på att de i sig är olovliga?

Svar: Svaret behandlar en dom och ett undvikande.

Vad gäller domen, så får hon ta pengarna då hon ärver dem. Synden ligger på maken. Detsamma gäller i fall pengarna hade förtjänats på ett olovligt sätt som sprithandel och dylikt. I detta fall tar arvingarna pengarna. De är tillåtna för dem och förbjudna för personen som har tjänat ihop dem.

Vad gäller undvikandet, så är det i behov av matematik om så är möjligt. Annars går vi tillbaka till domen. Hon skall i detta fall försöka räkna ut den summa pengar som den döde har betalat till försäkringsbolaget. Om vi skulle säga att försäkringsbolaget betalar ut 10.000 kronor medan han endast hann betala 5.000 kronor innan han dog, får de inte lov att ta de övriga 5.000 då de anses vara som ränta. De får inte spendera dessa 5.000 kronor på personliga ändamål. De skall spenderas på allmänna ändamål.