Kvinnan med månadsperiod slipper Tawâf-ul-Wadâ´

Fråga: Vad är kvinnan skyldig att göra om hon har sin månadsperiod och inte kan utföra Tawâf-ul-Wadâ´?

Svar: Kvinnan med månadsperiod är inte skyldig att utföra Tawâf-ul-Wadâ´. Muslimerna är beordrade att låta Tawâf-ul-Wadâ´ vara det sista de gör i Makkah frånsett kvinnan med månadsperiod. Hon slipper det.