Kvinnan med blödningar och läckage

Publicerad: 2010-09-02
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Muqni´ (1/98)
Förklarare: Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh
Källa: Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/98)

 

En kvinna med blödningar skall tvätta sitt könsorgan och förse det med förband. Hon skall två sig inför varje bön när tiden har gått in och förrätta de böner hon önskar.1

Detsamma gäller personen med läckage av urin och spermatorrhea och kontinuerliga vindutsläpp och ständigt blödande sår och näsblod. Är det tillåtet att ha samlag med en kvinna med blödningar i fall man fruktar att falla i synd? Ahmad har två åsikter i frågan.

1 Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade: ”Det vill säga oavsett om de är obligatoriska, missade, kombinerade eller avlagda eder så länge tiden för bönen inte går ut.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/98))