Kvinnan med blödningar får slå ihop bönerna

Kvinnan som lider av blödningar får slå ihop bönerna. Det blir tvivelsutan mödosamt om hon skall två sig inför varje bön som hon ber i tid. När Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade hur profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog ihop Dhuhr och ´Asr och Maghrib och ´Ishâ’ i al-Madînah utan rädsla eller regn, frågade människorna honom om anledningen. Han svarade:

”Han ville inte försvåra det för sitt samfund.”

Det vill säga att han inte ville försvåra det genom att låta bli att slå ihop bönerna.

Det är allmänt känt att kvinnan med blödningarna får det svårt om vi befaller henne att två sig när Dhuhr går in, när ´Asr går in, när Maghrib går in och när ´Ishâ’ går in och be varje bön i tid. Det kommer att besvära henne och framför allt med tanke på att det finns kvinnor som anser att kvinnan påverkas av att hela tiden tvätta vaginan med vatten.

Därför säger jag att hon får slå ihop Dhuhr och ´Asr under någon av deras tider och Maghrib och ´Ishâ’ under någon av deras tider. Hon bestämmer själv när det är som enklast för henne att be. Hon kan dock inte slå ihop ´Ishâ’ med Fadjr eller ´Asr med Maghrib eftersom de bönerna kan inte slås ihop med varandra.