Kvinnan måste täcka sina smycken när hon går ut

Trots att kvinnan får ha på sig guldsmycken får hon inte visa dem för främmande män som inte är hennes Mahârim. Härmed måste hon täcka sina smycken. Detsamma gäller om hon går ut till tillåtna platser som affären eller moskén. I detta fall är hon skyldig att täcka sina smycken. Därtill är hon skyldig att se till att smyckena inte låter om hon är bland främmande män.