Kvinnan lever med sina barn med maken som inte förrättar bönen

publicerad
29.12.2012

Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: https://binbaz.org.sa/mat/12478
Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Jag har en syster som är gift och har sju barn varav det yngsta barnet är ett år. Systerns make ber inte. Han har hamnat i fängelse flera gånger på grund av stöld och annat. Han dras inte för att göra något förbjudet. Jag vet att min syster vet vad domen är för att vara gift med honom. Både hon och hennes barn lider. Vad är domen för att hon och barnen lever med honom?

Svar: Om han inte förrättar bönen är det obligatoriskt för henne att skilja sig från honom och flytta hem till sin familj. Om hon inte klarar av det får hon vägra honom samlag och ta fallet till domstolen så att den kan utdela honom det straff som han förtjänar. Det är större otro att inte be. Den som inte ber har hädat. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mellan tjänaren och otron är den uteblivna bönen.”

”Pakten som är mellan oss och dem är bönen. Den som lämnar den har hädat.”

Den korrekta åsikten är att personen hädar även om denne inte förnekar bönens plikt. Detta är den korrekta åsikten. Således är hon ålagd att flytta hem till sin familj. Om hon inte har någon familj vägrar hon honom samlag till dess att han ångrar sig och återvänder till Allâh (´azza wa djall). Klarar hon inte av det heller, tar hon frågan till domstolen.