Kvinnan lever med make som inte ber

Fråga: En man är gift med en kvinna som ber till skillnad från honom, vilket han inte har gjort sedan tre år tillbaka. Vad skall hon göra?

Svar: Om mannen låter bli att be, skall kvinnan begära skilsmässa hos den islamiske domaren. Domaren skall först och främst ålägga honom bön. Om han väljer att vidhålla, skiljer han dem åt om så maken skulle misstycka.