Kvinnan lever med en make som inte förrättar bönen

Publicerad: 2010-04-24
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (93)

 

Fråga: En man är gift med en kvinna som förrättar bönen till skillnad från honom, vilket han inte har gjort sedan tre år tillbaka. Vad skall hon göra?

Svar: Om mannen låter bli att förrätta bönen, skall kvinnan begära skilsmässa från den Sharî´ah-baserade domaren. Domaren skall först och främst tvinga honom till bönen. Om han då fortsätter med att inte förrätta bönen, skiljer han dem åt även om maken inte vill.