Kvinnan lagar mat under Ramadhân istället för att sysselsätta sig med dyrkan

Publicerad: 2011-04-16
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Hayât-us-Sa´âdah”

 

Fråga: Under Ramadhân är många kvinnor sysselsatta med matlagning istället för att läsa Qur’ânen och dyrka. Hur råder ni dem?

Svar: Hushållsarbete och matlagning är också – om Allâh vill – dyrkan. De belönas för det. Hon kan laga mat samtidigt som hon påminner sig om Allâh (´azza wa djall), läser Qur’ânen eller lyssnar på Qur’ânen. Det hjälper henne och vidgar hennes bröst.