Kvinnan jobbar medan mannen passar barnen

Publicerad: 2010-07-05
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (160)

Frågeställare: Är det tillåtet för maken att låta makan arbeta som lärarinna förutsatt att hon är korrekt klädd och att hon endast arbetar med kvinnor?

Svar: I detta fall är det tillåtet. Men vem använder sig av lönen. Han eller hon?

Frågeställaren: Hon och han.

al-Albânî: Går hon med på det?

Frågeställaren: Ja.

al-Albânî: I detta fall är det tillåtet. Men har de barn?

Frågeställaren: Ja.

al-Albânî: Vem tar hand om dem?

Frågeställaren: Fadern.

al-Albânî: Nu blev allting uppochned. Mannen är utrikesminister och kvinnan är inrikesminister. Du har vänt uppochner på den gudomliga ordningen. Jag fruktar att utrikesministern en dag lagar mat och städar medan hon är ute och undervisar och blir utrikesministern. Detta är inte tillåtet. Det hade varit tillåtet om det exempelvis ägde rum i början av äktenskapet och de led av fattigdom. Men om hon har barn åläggs hon att uppfostra sina barn. Mannen åläggs att leva upp till sitt ministerium och gå ut och arbeta. Hemmet är för kvinnan, inte för männen. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

”Och stanna i ert hem.”1

133:33