Kvinnan i hemmet ber så fort tiden har gått in

Fråga: När skall kvinnan förrätta bönen i hemmet? Är det efter Adhân eller efter Iqâmah?

Svar: När tiden har gått in. Kvinnorna i hemmen får be utan att vänta på Iqâmah. De skall be efter att ha hört Adhân förutsatt att böneutroparen kallar till bönen när tiden har gått in. De får även be senare och Allâh vet bättre.