Kvinnan i hemmet är grunden till islamisk dominans

September 1911 sade islams svurne fiende och missionären Samuel Marinus Zwemer1:

”Alla dessa frågor är kyrkan skyldig att behandla och entusiastiskt måna om missionen och missionärerna. Till följd därav skall ett program grundas för att behandla följande frågor: dagens läge skall studeras, intressena skall väckas så att missionärernas undervisning utvidgas, kvinnorna skall studera, tillbehören skall främjas och deras status skall upphöjas.”2

Muslimer! Lär er av mig så kommer ni att se resultat. Ni är drabbade på grund av kvinnornas undervisning som verkställer strategin lagd av de stora missionärerna, deras anhängare och folk som har gett kvinnorna en frihet som sträcker sig bortom er blick.

Ni kommer inte att bli framgångsrika och ni kommer inte att stå på egna ben förrän ni drar in kvinnan i hemmet, frivilligt eller motvilligt, och förbjuder henne studera förutom det som är inom Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gränser:

وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

”Om ni vänder er [ifrån Honom], skall Han låta andra människor inta er plats, och de kommer inte att likna er.”3

2Risâlat-ul-Islâm (1/3/1370) av Ahmad Amîn Beg.

347:38