Kvinnan hälsar på sin svåger

Fråga: Är det korrekt att en kvinna hälsar på sin svåger?

Svar: Det är korrekt att en kvinna hälsar på sin svåger förutsatt att hon är täckt och inte felaktigt klädd och att hon inte skakar hand med honom. Det är förbjudet. Hon får inte visa sitt ansikte eller sina händer för en man som inte är hennes Mahram. Dock är det tillåtet att bara hälsa på svågern så länge det inte sker i enrum.