Kvinnan går i affärer

Publicerad: 2010-12-03
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (11)

 

Fråga: Var går gränsen för att kvinnan skall gå ut för att besöka släktingar? Vad är domen för att kvinnan går ut i affärer? Är det tillåtet för sonen att vägra följa med modern till affären?

Svar: Beträffande hennes släktbesök, så ju mer kvinnan förblir i sitt hem desto bättre är det. Idag är det enkelt att göra besök hemifrån, nämligen via telefonsamtal. Man kan exempelvis ringa sina släktingar två gånger om dagen. Men om det finns behov av ett besök för att släktingen exempelvis har blivit sjuk och dylikt, så kan hon göra det förutsatt att hon varken är förskönad eller parfymerad.  Hon skall gå som en blyg kvinna och hålla sig borta från allt prövande.

Angående att kvinnan går till marknaden helt ensam, så är ingen skada skedd. Hon skall emellertid varken vara parfymerad eller förskönad. Trots det är det bättre att hon inte går till marknaden och att hon istället ber maken, brodern eller sonen att handla åt henne. Men om hon är tvungen till att gå ensam, så är ingen skada skedd om det inte råder några prövningar.

Och om modern ber sonen följa med till marknaden och syftet är tillåtet, hör det till tillgivenheten till henne att lyda henne. Likaså består handlingen av ett skydd till henne.