Kvinnan går från moské till moské för njutningens skull

Fråga: Finns det några problem om kvinnan ber Tarâwîh en dag i en moské och en annan dag i en annan moské för att be bakom imamen med den fina rösten så att hon kan motiveras till denna Sunnah?

Svar: Om kvinnan skall gå efter tillståndet och gå till moskén skall hon be Tarâwîh i moskén som är närmast hennes hem. Det är riskfyllt att hon går från en moské till en annan. Hon utsätter sig själv för prövningar och långa sträckor. Det kan innebära att hon blir i behov av bil, chaufförer och förbjudna enrum.

Hon har inget korrekt motiv som rättfärdigar dessa förbud. Hon vill bara njuta av röster. Hon bryr sig inte om själva bönen. Hon bryr sig bara om att njuta av rösterna. I så fall upphör motivet bakom sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillstånd till henne för att gå till moskén.

Detta fenomen har dessvärre dykt upp bland män, kvinnor och ungdomar, nämligen att de går från moské till moské för att lyssna på läsarnas röster och leta efter moskéer vari människorna samlas.