Kvinnan finner inget vatten efter sin månadsperiod

När en kvinna blir ren från sin månadsperiod och har tillgång till vatten, badar hon. Om hon inte har det, tar hon Tayammum och ber.

Skulle hon bli ren under dagen, tar hon igen Dhuhr och ´Asr. Skulle hon bli ren under natten, tar hon igen Maghrib och ´Ishâ’.