Kvinnan finner inget vatten efter sin månadsperiod

Publicerad: 2010-11-28
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: al-Fatâwâ al-´Irâqiyyah (1/312)

 

När en kvinna blir ren från sin månadsperiod och har tillgång till vatten, badar hon. Om hon inte har det, tar hon Tayammum och förrättar bönen.

Skulle hon bli ren under dagen, tar hon igen Dhuhr och ´Asr. Skulle hon bli ren under natten, tar hon igen Maghrib och ´Ishâ’.