Kvinnan fastar och tvivlar på sitt rena tillstånd

Publicerad: 2010-08-15
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/107-108)

 

Fråga: En kvinna fastade under tiden som hon tvivlade huruvida hon var ren från sin menstruationsperiod eller inte. När hon hade vaknat, märkte hon att hon var ren. Räknas hennes fasta då hon inte var säker på sitt rena tillstånd?

Svar: Hennes fasta gills inte. Hon åläggs att ta igen den dagen. Detta baseras på att hon i grund och botten har sin månadsperiod. Att man då fastar medan man tvivlar på sitt rena tillstånd innebär att man går in i en dyrkan medan man tvivlar på dess giltighets villkor. Det i sig hindrar giltigheten.