Kvinnan får gå ut en gång i veckan

Fråga: Vad är domen för att låta kvinnan endast gå ut en gång i veckan? Anses mannen vara orättvis mot henne?

Svar: Om han inte låter henne gå ut alls så är ingen skada skedd. Det är än bättre för henne. Men om hon behöver gå ut så får hon göra det anständigt. Det finns inget som förbjuder henne gå ut anständigt vid behov.