Kvinnan enligt ar-Rûmî och at-Tabrîzî

al-Aflâkî sade:

”En dag när vår mäster at-Tabrîzî talade om och hyllade rättfärdiga och kyska kvinnor sade han: ”Men trots det, om en av dem hade varit ovanför tronen och råkat se en styv penis på jorden, skulle hon dykt ned därifrån och kastat sig över den som en galning. I kvinnans dogm har penisen den högsta nivån.”12

1Manâqib-ul-´Ârifîn (2/273) av al-Aflâkî.

2ar-Rûmî hade samma syn som sin lärare och sade:

”Kvinnan präglas av djuriska egenskaper då hon tenderar till färger och dofter.” (al-Mathnawî (5/2466))