Kvinnan – en gåva från Allâh

Till Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) tecken hör att Han skapade hustrur till männen, så att de kan finna ro och harmoni hos dem. Kvinnan ger mannen ro. Han vilar ut hos henne från många mödor. Han känner sig bekväm med henne och hon är en del av hans liv. Allâh har skapat kärlek och nåd mellan dem. Han är en främmande man och hon är en främmande kvinna, som Allâh enar och för samman deras hjärtan och skapar kärlek och nåd mellan dem, så att sammanhållningen fullbordas. Det ger fina frukter när en man och en kvinna enas via ett föreskrivet äktenskap. Detta hör till Allâhs gåvor till männen. Allâh påminner om dem, så att männen skall tacka och lovprisa Honom för dem. Detta är en av faktorerna som bevisar att kvinnan inte har skapats mållöst. Hon är inget borttappat hittegods, vilket de okunniga säger. Hon är en existerande skapelse. Hon är en pelare i det här samhället. Det är hon som producerar avkommor. Hon bidrar med lugn, ro, bekvämlighet och kärlek till mannen, så att samhällets konstruktion kan fullbordas.