Kvinnan bryter kvinnans bön

Fråga: Bryts en kvinnas bön om det är en kvinna som går förbi henne?

Svar: Ja, en kvinnas bön bryts om det är en kvinna som går förbi henne förutsatt att hon är, som det nämns i ett par bekräftade rapporteringar, könsmogen.