Kvinnan blir ren under dagtid i Ramadhân

Fråga: Är en kvinna som blir kvitt sin månadsperiod eller barnsäng under dagtid ålagd att börja fasta?

Svar: Kvinnan som blir kvitt sin månadsperiod eller barnsäng under dagtid är inte ålagd att fasta resten av dagen. Hon får både äta och dricka. I och med att hon ändå måste ta igen den dagen gagnas hon inte av att fasta resten av den. Den åsikten har Mâlik och ash-Shâfi´î och är en av Ahmads åsikter. Det har rapporterats att Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Den som äter under dagens början får även äta under dess slut.”

Det vill säga den som får låta bli att fasta under dagens början får även låta bli att fasta under dagens slut.