Kvinnan blir ren ett helt dygn under sin månadsperiod

Fråga: En kvinnas månadsperiod brukar vara sju till åtta dagar. Ibland kan hennes blod upphöra under ett helt dygn, sedan återvänder det. Vad skall hon göra när det upphör under hennes månadsperiod?

Svar: Om inget kommer alls på ett helt dygn får hon bada och be. Den rena perioden anses vara nedsatt under hennes månadsperiod. Hon får bada och be. När blodet återvänder slutar hon be till dess att hennes månadsperiod är över.