Kvinnan badar utanför sitt hem i sin mans närvaro

Publicerad: 2010-07-08
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (197)

 

Fråga: Är det tillåtet för en kvinna att ta av sig sina kläder och bada hemma hos någon annan om hennes make är närvarande med henne?

Svar: Det är tillåtet om hennes make är med henne. Det handlar alltså om säkerhet och bevakning. Det är nämligen inte tillåtet att göra det om det inte finns någon som kan ingripa ifall något skulle hända.