Kvinnan återfår sin månadsperiod efter två år

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/5410

 

Fråga: En kvinnas månadsperiod upphörde i hela två år. Därefter kom blod. Är detta menstruationsblod?

Svar: Ja, om det har menstruationsblodets egenskaper och under menstruationsblodets period. Det är möjligt att menstruationsblodet upphör i flera år för att återkomma senare.