Kvinnan är svagare än mannen

Första Petrusbrevet 3:7

http://www.bibeln.se/las/2k/1_pet

7Och ni män, låt den kunskap ni har fått prägla ert samliv med hustrun, hon är ju den svagare. Visa henne aktning, ty också hon skall få del av livets gåva. Då skall ingenting stå i vägen för era böner.